O Arteda

ARTEDA, z.s. vznikl transformací tehdy ještě občanského sdružení "Na Hromádce", které zahájilo svou činnost na základě Stanov občanského sdružení registrací Ministerstvem vnitra ČR ze dne 22. 5. 2004 pod č. j. VS/1-1/58582/04-R, v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. Stanovy pak byly přepracovány dne 22. 8. 2004 dle instrukcí MV ČR v evidenci pod jednacím číslem: VS – 5412/SDR/1-2004 a finálně pak byly přepracovány dne 10. 2. 2016 pod číslem jednacím L 4138/RD9/KSPL.

ARTEDA, z.s. je dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací s mnohaletou tradicí. 

Hlavní cíle spolku ARTEDA, z.s.:

CO DĚLÁME:

ARTEDA, z.s. realizuje a podporuje: 

ARTEDA, z.s. vytváří a vydává:

ARTEDA, z.s. organizuje a realizuje vzdělávací akce různých forem:

ARTEDA, z.s. navazuje kontakty se subjekty, jejichž poslání a činnost směřují ke stejným cílům, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Spolek může propagovat svoji činnost a přispívat na činnost a propagaci svých partnerů, s nimiž uzavře smlouvy o spolupráci dle ustanovení článku 13 těchto Stanov.

Vytisknout