Zabýváme se vzdělávacími, volnočasovými, zájmovými, osobnostně-sociálními aktivitami pro děti, mládež i dospělé a vzdělávacími aktivitami pro pomáhající profese (pedagogické i nepedagogické).

Posláním sdružení je adekvátními odbornými prostředky napomáhat rozvíjení aktivního spolužití mezi dětmi, mládeží a dospělými, směřované k získávání klíčových kompetencí moderního občana. V rámci této péče se přímo zaměřujeme na témata: osobnostního růstu, kreativitu a začlenění uměleckých principů do výchovy, zdravý životní styl, podporu funkčních gramotností, pedagogizaci rodinného prostředí, prevenci psychopatologických jevů ve společnosti, resocializaci a podporu právního vědomí obecně. V neposlední řadě dáváme prostor filantropickým myšlenkám a realizujeme projekty s filantropickým přesahem.

Celoročně nabízíme tyto programy:

1) probační program NABOSO ve spolupráci s PMS ČR pobočka Plzeň pro věkovou kategorii 15 - 18 let

2) osobnostně rozvojový program OPAK (skupinovou i individuální formou) pro věkovou kategorii 11 - 16 let

3) osobnostně rozvojová dívčí skupina s terapeutickým přesahem Just Girly Things pro věkovou kategorii 11 - 16 let

4) projekt KRUHY- aktivizační zájmové programy, volnočasové aktivity, prevence, situační intervence pro děti, mládež a dospělé

  • PRIMÁRNÍ PREVENCE

  • OSOBNOSTNĚ - SOCIÁLNÍ ROZVOJ

  • VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

KONTAKTNÍ INFORMACE

Bc. Karel Raška
Ořechová 8, Plzeň, 326 00
tel.: 731 00 32 36
email: arteda@arteda.cz
 

 

O ARTEDA

Arteda, z.s. je sdružení občanů, zájemců širší veřejnosti a odborníků v níže konkretizovaných oblastech, kteří se aktivně a úspěšně zabývají vzdělávacími, volnočasovými, zájmovými, osobnostně-sociálními aktivitami pro děti, mládež i dospělé a vzdělávacími aktivitami pro pomáhající profese (pedagogické i nepedagogické).