Podpořte nás

 

logo_up_1.png

Oslovujeme Vás tímto s prosbou o pomoc se zajištěním financování programů spolku pro následující období tak, abychom mohli svým klientům i partnerům zajistit v požadovaném rozsahu i kvalitě služby, které jsme doposud v našem regionu poskytovali. Jsme odkázáni na příspěvky a dotace, které umožní naplnit náš rozpočet. Tyto potřeby částečně kryjí ministerstva ČR, město Plzeň a jednotlivé obvody Plzně.... To pokrývá základní spektrum programů a činností, které nabízíme. Jako rozšíření těchto aktivit bychom rádi dali větší důraz na aktivní trávení volného času dětí, větší zapojení dospělých do jejich výchovy a posílení rodičovských kompetencí k vytvoření harmonického vztahu mezi dítětem a rodičem. Pro tyto účely již naše finanční krytí není dostačující a tak se obracíme na širokou veřejnost s prosbou o posílení naší rozpočtové části.

V případě zájmu a ochotě podpořit naší práci, budeme rádi prezentovat Vaši společnost ve svých materiálech, webových stránkách a před našimi partnery. Neváhejte nás přímo kontaktovat k domluvení formy podpory i vaší prezentace.

číslo našeho účtu pro vaše příspěvky je : 2000941942 / 2010 

 

S poděkováním

Karel Raška, předseda správní rady, ARTEDA,z.s.

 

 

     GoldenGate_logo_RGB_basic_claim.png      Jednička na českém trhu investičních drahých kovů 

 

V roce 2024 můžeme s poděkováním zveřejnit informaci, že společnost Golden Gate přispěla darem 30.000,- Kč na Podporu rozvojových programů pro děti a mládež.

Jménem našich klientů a celého spolku 

děkujeme!

 

Vytisknout

  • PRIMÁRNÍ PREVENCE

  • OSOBNOSTNĚ - SOCIÁLNÍ ROZVOJ

  • VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

KONTAKTNÍ INFORMACE

Bc. Karel Raška
Ořechová 8, Plzeň, 326 00
tel.: 731 00 32 36
email: arteda@arteda.cz
 

 

O ARTEDA

Arteda, z.s. je sdružení občanů, zájemců širší veřejnosti a odborníků v níže konkretizovaných oblastech, kteří se aktivně a úspěšně zabývají vzdělávacími, volnočasovými, zájmovými, osobnostně-sociálními aktivitami pro děti, mládež i dospělé a vzdělávacími aktivitami pro pomáhající profese (pedagogické i nepedagogické).