Náš tým

Probační program NABOSO je realizovaný formou skupinové práce doplněné o individuální vedení klienta. Programy jsou realizovány odborným týmem složeným z pracovníků vykonávajících profese jako: sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog, terapeut, lektor OSV, kouč, aj.. Většina z nás pracuje v institucích, které poskytují péči a podporu dětem, mládeži a dospělým. Máme mnoholeté zkušenosti z oblasti prevence, pedagogiky a sociální práce.

Mgr.Bc.Lenka Meteláková Pekařová - lektorka a koordinátorka probačních a preventivních programů, pedagožka, sociální a krizová intervenční pracovnice.

Mgr.Roman Sosnovec - lektor probačních a preventivních programů, pedagog, školní metodik prevence, instruktor.

Bc.Veronika Kallistová - terapeutka, sociální pracovnice.

Mgr.Barbora Kasalová - psycholožka, lektorka probačních a preventivních programů.

Karel Raška - lektor probačního programu, pedagog.

Mgr.Martin Hamp - lektor probačního programu, pedagog, instruktor.

Bc.Hana Boříková - administrátorka projektů, účetní, sociální pracovnice.

Liběna Kobuyambi Mwesigwová - lektorka OSV, zakladatelka vzdělávacího centra Bampabura school v Plzni.

Lenka Marková - lektorka probačního programu, sociální pracovnice.

Veronika Fialová - lektorka probačního programu, pedagožka.

Jan Schnaider - lektor OSV, instruktor lezení.

Mgr.Roman Pekař - lektor OSV, pedagog, instruktor lezení.

 

Vytisknout

  • PRIMÁRNÍ PREVENCE

  • OSOBNOSTNĚ - SOCIÁLNÍ ROZVOJ

  • VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

KONTAKTNÍ INFORMACE

Mgr. Bc. Lenka Meteláková Pekařová
Ořechová 8, Plzeň, 326 00
tel.: 777 316 631
email: lenkamagdalena@gmail.com
email: arteda@arteda.cz

 

 

O ARTEDA

Arteda, z.s. je sdružení občanů, zájemců širší veřejnosti a odborníků v níže konkretizovaných oblastech, kteří se aktivně a úspěšně zabývají vzdělávacími, volnočasovými, zájmovými, osobnostně-sociálními aktivitami pro děti, mládež i dospělé a vzdělávacími aktivitami pro pomáhající profese (pedagogické i nepedagogické).