Náš tým

Probační program NABOSO je realizovaný formou skupinové práce doplněné o individuální vedení klienta. Programy jsou realizovány odborným týmem složeným z pracovníků vykonávajících profese jako: sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog, terapeut, lektor OSV, kouč, aj.. Většina z nás pracuje v institucích, které poskytují péči a podporu dětem, mládeži a dospělým. Máme mnoholeté zkušenosti z oblasti prevence, pedagogiky a sociální práce.

Mgr.Barbora Skybová- psycholožka, lektorka probačních a preventivních programů.

Martina Kryslová - lektorka probačních a preventivních programů.

Danuše Brabcová - lektorka probačních a preventivních programů.

Radka Černíková -  lektorka probačních a preventivních programů.

Bc. Karel Raška - lektor probačního programu, pedagog.

Zdeněk Vacek - lektor probačních a preventivních programů.

Bc. Jakub Zeidl DiS - lektor probačních a preventivních programů.

Mgr.Martin Hamp - lektor probačního programu, pedagog, instruktor.

Bc.Hana Boříková - administrátorka projektů, účetní, sociální pracovnice.

Liběna Kobuyambi Mwesigwová - lektorka OSV, zakladatelka vzdělávacího centra Bampabura school v Plzni.

 

Vytisknout

  • PRIMÁRNÍ PREVENCE

  • OSOBNOSTNĚ - SOCIÁLNÍ ROZVOJ

  • VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

KONTAKTNÍ INFORMACE

Bc. Karel Raška
Ořechová 8, Plzeň, 326 00
tel.: 731 00 32 36
email: arteda@arteda.cz
 

 

O ARTEDA

Arteda, z.s. je sdružení občanů, zájemců širší veřejnosti a odborníků v níže konkretizovaných oblastech, kteří se aktivně a úspěšně zabývají vzdělávacími, volnočasovými, zájmovými, osobnostně-sociálními aktivitami pro děti, mládež i dospělé a vzdělávacími aktivitami pro pomáhající profese (pedagogické i nepedagogické).