Pro veřejnost

Zabýváme se vzdělávacími, volnočasovými, zájmovými, osobnostně-sociálními aktivitami pro děti, mládež i dospělé a vzdělávacími aktivitami pro pomáhající profese (pedagogické i nepedagogické).

Posláním sdružení je adekvátními odbornými prostředky napomáhat rozvíjení aktivního spolužití mezi dětmi, mládeží a dospělými, směřované k získávání klíčových kompetencí moderního občana. V rámci této péče se přímo zaměřujeme na témata: osobnostního růstu, kreativitu a začlenění uměleckých principů do výchovy, zdravý životní styl, podporu funkčních gramotností, pedagogizaci rodinného prostředí, prevenci psychopatologických jevů ve společnosti, resocializaci a podporu právního vědomí obecně. V neposlední řadě dáváme prostor filantropickým myšlenkám a realizujeme projekty s filantropickým přesahem.

Celoročně nabízíme tyto programy:

1) probační program NABOSO ve spolupráci s PMS ČR pobočka PLzeň pro věkovou kategorii 15 - 18 let

2) osobnostně rozvojový program OPAK (skupinovou i individuální formou) pro věkovou kategorii 11 - 16 let

3) osobnostně rozvojová dívčí skupina s terapeutickým přesahem Just Girly Things pro věkovou kategorii 11 - 16 let

4) projekt KRUHY- aktivizační zájmové programy, volnočasové aktivity, prevence, situační intervence pro děti, mládež a dospělé

Podpořte nás

 

logo_up_1.png

Oslovujeme Vás tímto s prosbou o pomoc se zajištěním financování programů spolku pro následující období tak, abychom mohli svým klientům i partnerům zajistit v požadovaném rozsahu i kvalitě služby, které jsme doposud v našem regionu poskytovali. Jsme odkázáni na příspěvky a dotace, které umožní naplnit náš rozpočet. Tyto potřeby částečně kryjí ministerstva ČR, město Plzeň a jednotlivé obvody Plzně.... To pokrývá základní spektrum programů a činností, které nabízíme. Jako rozšíření těchto aktivit bychom rádi dali větší důraz na aktivní trávení volného času dětí, větší zapojení dospělých do jejich výchovy a posílení rodičovských kompetencí k vytvoření harmonického vztahu mezi dítětem a rodičem. Pro tyto účely již naše finanční krytí není dostačující a tak se obracíme na širokou veřejnost s prosbou o posílení naší rozpočtové části.

V případě zájmu a ochotě podpořit naší práci, budeme rádi prezentovat Vaši společnost ve svých materiálech, webových stránkách a před našimi partnery. Neváhejte nás přímo kontaktovat k domluvení formy podpory i vaší prezentace.

číslo našeho účtu pro vaše příspěvky je : 2000941942 / 2010 

 

S poděkováním

Karel Raška, předseda správní rady, ARTEDA,z.s.

 

 

     GoldenGate_logo_RGB_basic_claim.png      Jednička na českém trhu investičních drahých kovů 

 

V roce 2024 můžeme s poděkováním zveřejnit informaci, že společnost Golden Gate přispěla darem 30.000,- Kč na Podporu rozvojových programů pro děti a mládež.

Jménem našich klientů a celého spolku 

děkujeme!

 

Partneři

Hlavní partneři

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR na webu justice.cz Ministerstvo spravedlnosti ČR podporuje  realizaci probačního programu NABOSO.

 

 

pms-logo

Středisko Probační a mediační služby v Plzni

 

 

 

logo mesto plzen

Město Plzeň – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy a Komise pro prevenci kriminality města Plzně

 Městský obvod Plzeň 1 MOP1_logo.jpg

Městský obvod Plzeň 2Mestsky_obvod_Plzen_-_2_Slovany.jpg

Městský obvod Plzeň 3 

 

   GoldenGate_logo_RGB_basic_claim.png            Jednička na českém trhu investičních drahých kovů 

           

   DOBRO_2023_PK_MODRA_1.pngRegionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje

   

 

TOTEM, z.s. / Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.                    Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

 

  

bampabura school Vzdělávací centrum pro děti i dospělé Bampabura School, z.s.

 

 

 

 EU_znak.jpg

 Evropská unie

 

   

Další články...

  • PRIMÁRNÍ PREVENCE

  • OSOBNOSTNĚ - SOCIÁLNÍ ROZVOJ

  • VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

KONTAKTNÍ INFORMACE

Bc. Karel Raška
Ořechová 8, Plzeň, 326 00
tel.: 731 00 32 36
email: arteda@arteda.cz
 

 

O ARTEDA

Arteda, z.s. je sdružení občanů, zájemců širší veřejnosti a odborníků v níže konkretizovaných oblastech, kteří se aktivně a úspěšně zabývají vzdělávacími, volnočasovými, zájmovými, osobnostně-sociálními aktivitami pro děti, mládež i dospělé a vzdělávacími aktivitami pro pomáhající profese (pedagogické i nepedagogické).