Blog

Projekty

Sportění v roce 2022

Projekt Sportění je financován Evropskou Unií v rámci programu Evropský sbor solidarity.

Jedná se o solidární projekt schválený pod číslem 2021-1-CZ01-ESC30-SOL-000036842.

Cílem projektu je podpora pohybových aktivit u dětí a mádeže během jednodenních i pobytových akcí. Sportění je určeno pro všechny děti, které projeví zájem bez ohledu na jejich věk či sportovní dovednosti.

 CS-Funded_by_the_EU_POS.jpg         CS-european_solidarity_corps_LOGO_CMYK.png

Bertík pomáhá v roce 2022

Projekt podpory naší dívčí skupiny Just Girly Things - Jen holčičí věci, která umožnila rozšířit programové spektrum o terapeutické a vzdělávací aktivity dívek, vč. táborového letního pobytu.

Bertík pomáhá v roce 2024

Projekt na podporu ohrožených dětí ve spolupráci s jejich rodinami a  posilování vzájemných rodinných vztahů a vazeb. 

Děkujeme Bertíku! 

Podpořte děti z našeho nízkoprahového klubu v Přerově hlasováním v prodejně  Albert - Armáda spásy                                                                                                   Bertík pomáhá 2022

 

 

Náš tým

Probační program NABOSO je realizovaný formou skupinové práce doplněné o individuální vedení klienta. Programy jsou realizovány odborným týmem složeným z pracovníků vykonávajících profese jako: sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog, terapeut, lektor OSV, kouč, aj.. Většina z nás pracuje v institucích, které poskytují péči a podporu dětem, mládeži a dospělým. Máme mnoholeté zkušenosti z oblasti prevence, pedagogiky a sociální práce.

Mgr.Barbora Skybová- psycholožka, lektorka probačních a preventivních programů.

Martina Kryslová - lektorka probačních a preventivních programů.

Danuše Brabcová - lektorka probačních a preventivních programů.

Radka Černíková -  lektorka probačních a preventivních programů.

Bc. Karel Raška - lektor probačního programu, pedagog.

Zdeněk Vacek - lektor probačních a preventivních programů.

Bc. Jakub Zeidl DiS - lektor probačních a preventivních programů.

Mgr.Martin Hamp - lektor probačního programu, pedagog, instruktor.

Bc.Hana Boříková - administrátorka projektů, účetní, sociální pracovnice.

Liběna Kobuyambi Mwesigwová - lektorka OSV, zakladatelka vzdělávacího centra Bampabura school v Plzni.

 

Další články...

  • PRIMÁRNÍ PREVENCE

  • OSOBNOSTNĚ - SOCIÁLNÍ ROZVOJ

  • VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

KONTAKTNÍ INFORMACE

Bc. Karel Raška
Ořechová 8, Plzeň, 326 00
tel.: 731 00 32 36
email: arteda@arteda.cz
 

 

O ARTEDA

Arteda, z.s. je sdružení občanů, zájemců širší veřejnosti a odborníků v níže konkretizovaných oblastech, kteří se aktivně a úspěšně zabývají vzdělávacími, volnočasovými, zájmovými, osobnostně-sociálními aktivitami pro děti, mládež i dospělé a vzdělávacími aktivitami pro pomáhající profese (pedagogické i nepedagogické).