Vzdělávací
volnočasové
zájmové
osobnostně sociální aktivity

pro děti, mládež i dospělé

Projekty

Sportění v roce 2022

Projekt Sportění je financován Evropskou Unií v rámci programu Evropský sbor solidarity.

Jedná se o solidární projekt schválený pod číslem 2021-1-CZ01-ESC30-SOL-000036842.

Cílem projektu je podpora pohybových aktivit u dětí a mádeže během jednodenních i pobytových akcí. Sportění je určeno pro všechny děti, které projeví zájem bez ohledu na jejich věk či sportovní dovednosti.

 CS-Funded_by_the_EU_POS.jpg         CS-european_solidarity_corps_LOGO_CMYK.png

Bertík pomáhá v roce 2022

Projekt podpory naší dívčí skupiny Just Girly Things - Jen holčičí věci, která umožnila rozšířit programové spektrum o terapeutické a vzdělávací aktivity dívek, vč. táborového letního pobytu.

Bertík pomáhá v roce 2024

Projekt na podporu ohrožených dětí ve spolupráci s jejich rodinami a  posilování vzájemných rodinných vztahů a vazeb. 

Děkujeme Bertíku! 

Podpořte děti z našeho nízkoprahového klubu v Přerově hlasováním v prodejně Albert - Armáda spásy                                                                                                   Bertík pomáhá 2022

 

 

Náš tým

Probační program NABOSO je realizovaný formou skupinové práce doplněné o individuální vedení klienta. Programy jsou realizovány odborným týmem složeným z pracovníků vykonávajících profese jako: sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog, terapeut, lektor OSV, kouč, aj.. Většina z nás pracuje v institucích, které poskytují péči a podporu dětem, mládeži a dospělým. Máme mnoholeté zkušenosti z oblasti prevence, pedagogiky a sociální práce.

Mgr.Barbora Skybová- psycholožka, lektorka probačních a preventivních programů.

Martina Kryslová - lektorka probačních a preventivních programů.

Danuše Brabcová - lektorka probačních a preventivních programů.

Radka Černíková -  lektorka probačních a preventivních programů.

Bc. Karel Raška - lektor probačního programu, pedagog.

Zdeněk Vacek - lektor probačních a preventivních programů.

Bc. Jakub Zeidl DiS - lektor probačních a preventivních programů.

Mgr.Martin Hamp - lektor probačního programu, pedagog, instruktor.

Bc.Hana Boříková - administrátorka projektů, účetní, sociální pracovnice.

Liběna Kobuyambi Mwesigwová - lektorka OSV, zakladatelka vzdělávacího centra Bampabura school v Plzni.

 

Kronika spolku

Webové stránky procházejí úpravou. Prosíme o strpení a výsledek bude stát (snad) za to! :)

Kontakt

Bc. Karel Raška
Předseda správní rady Arteda, z.s.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ořechová 8, Plzeň 326 00
t.č. 731 003 236

Danuše Brabcová
Místopředsedkyně správní rady Arteda, z.s.

Mgr. Barbora Skybová
Členka správní rady Arteda, z.s.

Pro komunikaci s námi používejte telefon: 731 00 32 36 nebo e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že nezvedáme telefon (protože například právě pracujeme s dětmi nebo jiným klientem), pošlete SMS se vzkazem a vaším podpisem, abychom věděli, komu máme zavolat zpátky. Děkujeme.

Kde nás najdete?

Konzultační místnost a kancelář najdete na adrese: Náměstí T.G. Masaryka 1110/2, Plzeň 3  - Jižní Předměstí

Jak se k nám dostanete?

Dojedete tramvají č.4 na zastávku tramvaje Masarykovo náměstí. Pokud máte před sebou velkou budovu Československé obchodní banky,  jsme po vaší levé ruce.

Parkovací místa jsou všude okolo, ale pozor! Jedná se o placená parkovací místa a nezapomeňte na parkovné! :)

mapy 1

O Arteda

ARTEDA, z.s. vznikl transformací tehdy ještě občanského sdružení "Na Hromádce", které zahájilo svou činnost na základě Stanov občanského sdružení registrací Ministerstvem vnitra ČR ze dne 22. 5. 2004 pod č. j. VS/1-1/58582/04-R, v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. Stanovy pak byly přepracovány dne 22. 8. 2004 dle instrukcí MV ČR v evidenci pod jednacím číslem: VS – 5412/SDR/1-2004 a finálně pak byly přepracovány dne 10. 2. 2016 pod číslem jednacím L 4138/RD9/KSPL.

ARTEDA, z.s. je dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací s mnohaletou tradicí. 

Hlavní cíle spolku ARTEDA, z.s.:

 • Vytváříme příležitosti pro mezilidská setkávání za účelem podpory aktivního spolužití občanů všech věkových kategorií.
 • Podporujeme harmonický a všestranný osobnostní růst každého člověka od jeho narození po celý život formou nabízených vzdělávacích, tvořivých a sebezkušenostních aktivit.
 • Podporujeme začleňování funkčních gramotností do života každého člověka.
 • Naplňujeme principy občanské společnosti a poskytnout prostor filantropickým projektům.
 • Podporujeme a realizujeme aktivity zvyšující schopnost rodiny zvládat náročné životní situace související s výchovou a vzděláváním.
 • Podporujeme a realizujeme programy prevence rizikového chování v rámci a mimo rámec školní docházky, včetně včasné intervence. Podporujeme resocializace skupin obyvatelstva s rizikovým chováním.

CO DĚLÁME:

ARTEDA, z.s. realizuje a podporuje: 

 • výcvikové a vzdělávací programy;
 • sociální, preventivní a resocializační programy;
 • poradenství a terapii, supervize.

ARTEDA, z.s. vytváří a vydává:

 • vzdělávací a metodické materiály a další odbornou literaturu.

ARTEDA, z.s. organizuje a realizuje vzdělávací akce různých forem:

 • vzdělávací projekty, kurzy, semináře, besedy;
 • probační, mediační a intervenční programy, preventivní programy;
 • zážitkové workshopy, zátěžové akce;
 • osvětové, benefiční a dobročinné akce, sbírky;
 • meetingy a festivaly.

ARTEDA, z.s. navazuje kontakty se subjekty, jejichž poslání a činnost směřují ke stejným cílům, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Spolek může propagovat svoji činnost a přispívat na činnost a propagaci svých partnerů, s nimiž uzavře smlouvy o spolupráci dle ustanovení článku 13 těchto Stanov.

Pro veřejnost

Zabýváme se vzdělávacími, volnočasovými, zájmovými, osobnostně-sociálními aktivitami pro děti, mládež i dospělé a vzdělávacími aktivitami pro pomáhající profese (pedagogické i nepedagogické).

Posláním sdružení je adekvátními odbornými prostředky napomáhat rozvíjení aktivního spolužití mezi dětmi, mládeží a dospělými, směřované k získávání klíčových kompetencí moderního občana. V rámci této péče se přímo zaměřujeme na témata: osobnostního růstu, kreativitu a začlenění uměleckých principů do výchovy, zdravý životní styl, podporu funkčních gramotností, pedagogizaci rodinného prostředí, prevenci psychopatologických jevů ve společnosti, resocializaci a podporu právního vědomí obecně. V neposlední řadě dáváme prostor filantropickým myšlenkám a realizujeme projekty s filantropickým přesahem.

Celoročně nabízíme tyto programy:

1) probační program NABOSO ve spolupráci s PMS ČR pobočka PLzeň pro věkovou kategorii 15 - 18 let

2) osobnostně rozvojový program OPAK (skupinovou i individuální formou) pro věkovou kategorii 11 - 16 let

3) osobnostně rozvojová dívčí skupina s terapeutickým přesahem Just Girly Things pro věkovou kategorii 11 - 16 let

4) projekt KRUHY- aktivizační zájmové programy, volnočasové aktivity, prevence, situační intervence pro děti, mládež a dospělé

Partneři, kteří nás podporují

justice.cz Městský obvod Plzeň 4logo mesto plzenplzenksy kraj plzen

 

 • PRIMÁRNÍ PREVENCE

 • OSOBNOSTNĚ - SOCIÁLNÍ ROZVOJ

 • VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

KONTAKTNÍ INFORMACE

Bc. Karel Raška
Ořechová 8, Plzeň, 326 00
tel.: 731 00 32 36
email: arteda@arteda.cz
 

 

O ARTEDA

Arteda, z.s. je sdružení občanů, zájemců širší veřejnosti a odborníků v níže konkretizovaných oblastech, kteří se aktivně a úspěšně zabývají vzdělávacími, volnočasovými, zájmovými, osobnostně-sociálními aktivitami pro děti, mládež i dospělé a vzdělávacími aktivitami pro pomáhající profese (pedagogické i nepedagogické).